CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU.

Chứng nhận hợp quy phương thức 7

Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 là gì? Đối tượng áp dụng phương thức 7? Quy trình đánh giá chứng nhận theo phương thức 7 ?

Trả lời:
1 - Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 là gì?
Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 là hành động đánh giá sự phù hợp của tổ chức chứng nhận thông qua việc thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp của hàng hóa, sản phẩm dựa vào kết quả thử nghiệm mẫu hàng hóa, sản phẩm.
Đánh giá sự phù hợp theo phương thức 7 chỉ có giá trị cho lô hàng hóa, sản phẩm cụ thể và không cần tiến hành các biện pháp giám sát tiếp theo. Lưu ý rằng chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 chỉ có giá trị cho lô hàng hóa, sản phẩm cụ thể và không cần tiến hành các biện pháp giám sát tiếp theo.

Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 7
  • Sau khi đánh giá, thử nghiệm lô sản phẩm, hàng hóa được xem là phù hợp với quy định nếu số lượng mẫu thử nghiệm có kết quả không phù hợp nằm trong giới hạn cho phép. Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa lô hàng đó.
  • Chứng nhận hợp quy chỉ có hiệu lực với lô hàng đã được đánh giá.
2. - Đối tượng áp dụng phương thức 7
Những sản phẩm hoặc hàng hóa có thể xảy ra nguy cơ mất ổn định trong khâu sản xuất. Hoặc là sản phẩm hoặc hàng hóa bị biến đổi do quá trình vận chuyển và lưu thông trên thị trường
Những loại hình sản phẩm hay hàng hóa nằm trong nhóm có khả năng gây hại. Hay nói cách khác chúng có thể ảnh hưởng đến độ an toàn về sức khỏe của con người và động vật. Đây là những sản phẩm thuộc nhóm 2.
 
3. - Quy trình đánh giá chứng nhận theo phương thức 7
Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa căn cứ kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm, hàng hóa được lấy theo phương pháp xác xuất thống kê cho lô sản phẩm, hàng hóa để ra kết luận về sự phù hợp của lô. Kết luận về sự phù hợp chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa cụ thể và không cần thực hiện các biện pháp giám sát tiếp theo.
Hiện nay VinaCert cung cấp dịch vụ : Chứng nhận sản phẩm theo phương thức 7 theo lưu đồ sau : 
chứng nhận sản phẩm theo phương thức 7
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây